Terveys, ympäristö, turvallisuus ja laatu (HSEQ)

Bilfinger kantaa vastuun henkilöstöstä, asiakkaista, yhteisöstä ja ympäristöstä. Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu ovat näistä kaikkein tärkeimmät painopistealueet. Vastuullisuus, aktiivinen henkilöstön osallistuminen ja avoin vuoropuhelu ovat perusvaatimukset menestykselle.

Arvostamme näitä pidemmälle kuin lakisääteisiä vaatimuksia. HSEQ-johtamisjärjestelmämme on sertifioitu monissa liiketoimintayksiköissä ISO  45001-, 9001- ja 14001-standardien mukaan. Bilfinger tukee ja rohkaisee positiivista virhekulttuuria, avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä.

Turvallisuus

Tärkein tavoitteemme on organisaatiomme eheys ja henkilöstömme sekä yhteistyökumppaneidemme terveys. Tavoitteemme on poistaa kaikki onnettomuustilanteet.

Tiukkojen turvallisuusmääräysten noudattaminen henkilöstön keskuudessa kuten jokaisen vastuu itsestään ja yhteisöstään ovat olennainen osa turvallisuuskulttuuria. Onnettomuudet voidaan estää ainoastaan siten, että henkilöstö on tietoinen jatkuvasti turvallisuusohjeista. Siksi Bilfinger toteuttaa säännöllisesti turvallisuuteen liittyviä kampanjoita, turvavartteja, koulutuksia ja hätäensiapukoulutuksia.

SAFETYWORKS! on ohjelmamme vastuulliselle turvallisuuden kehittämiselle. Lisää tietoa työturvallisuudesta saat ohjelmastamme, vuosikertomuksesta sekä vastuullisuusraportista.

Terveys

Edistämme ja ylläpidämme henkilöstön terveyttä kehittämällä työolosuhteita. Näihin kuuluvat liikuntaharrastukset ja fyysiset sekä henkiset työolosuhteet.  edistää vapaa-ajan liikuntaharrastuksia monella eri tavalla esimerkiksi liikuntasetelien avulla. Lisäksi Bilfinger tarjoaa erityisiä seminaareja, jotka käsittelevät stressinhallintaa ja työkyvyn säilyttämistä. Työkykyä testataan mahdollisten taakkojen ja riskien poistamiseksi.  

Ympäristön huomiointi

Toimimme vastuullisesti kaikissa liiketoimintaprosesseissamme. Siksi varmistamme, että kielteiset vaikutukset ympäristömme vähenevät niin paljon kuin mahdollista liiketoimintaprosessien kautta. Vastuullinen ja ympäristön huomiointi kaikessa päätöksenteossa ja teoissa on perusta sille, että voimme saavuttaa jatkuvaa kehitystä ympäristön suojelussa. Johtamisjärjestelmämme tukee ja valvoo kaikkia prosesseja.

Laadun varmistaminen

Olemme vastuullisia laadun kehittämisestä ja turvallisuus- sekä valvontatoimenpiteistä. Laadunvalvonnassa keräämme olennaisen tiedon, päätämme hyvistä käytännöistä ja jaamme nämä kaikkiin konsernin yksiköihin.

Kehitämme ja koulutamme jatkuvasti laadun varmistusta liiketoimintayksiköissämme.
 
Lisää tietoa:
 
Vesa-Pekka Melleri
HSEQ-johtaja
Puh. +358 40 653 3022

Pikalinkit sertifikaatteihin

TÜV Certificate (PDF)

Vastuullisuusraportista

Tulosta