Suunnittelu ja toimitus eettisten arvojen pohjalta

Hankintatoiminta on aina oltava eettisesti kestävällä pohjalla, mikä on erittäin tärkeää kansainvälisesti toimivalle insinöörialan palveluyhtiölle Bilfingerille. Yritysfilosofiamme mukaisesti palveluiden ja materiaalien hankinta toimittajilta, alihankkijoilta ja muilta toimittajilta tehdään sääntöjen mukaisesti, resursseja tehokkaasti hyödyntäen sekä kustannustehokkaasti.

Ammattimaisen hankintaverkostomme ansiosta hankintatoimella on merkittävä asema Bilfingerin menestyksessä. Laadun varmistaminen, vastuullinen päätöksenteko ja kustannussäästöt vaikuttavat kaikki ratkaisevasti kannattavuutemme ja kilpailukykyymme pitkällä aikavälillä.

Klemmareista jättitehtaisiin

Hankintaosastomme on mukana sekä Bilfinger SE -konsernin prosesseissa että yksittäisissä hankinta- ja ostotoimenpiteissä. Hankittu tavara- ja palvelumäärä on melkein puolet koko konsernin kokonaistuotannosta. Yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme on johdonmukainen kestävän hankintastrategian noudattaminen osana koko liiketoimintastrategiaa.

Strategiamme mukaiset huolellisesti laaditut periaatteet koskevat toimittajia, laadunvalvontaa ja sopimusmenettelyä. Kaikki hankintatoimenpiteet tehdään läheisessä yhteistyössä teknisten osastojen ja hankintoja esittävien toimintojen kuten laki-, projektilaskenta-, projektinhallinta- ja kestävästä kehityksestä vastaavien osastojen kanssa.

Kansainvälinen kumppani- ja toimittajaverkosto

Olemme perustaneet myös kansainvälisen kumppani- ja toimittajaverkoston, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaimman mahdollisen hinta-laatusuhteen. Keskeisiä kriteerejämme ovat laatu, aikataulujen pitävyys, ympäristöystävällisyys, riskienhallinta, säädöstenmukaisuus ja kustannustehokkuus, kun valitsemme toimittajiamme.

Sadoista ammattilaisistamme koostuva hankintatoimintomme auttaa meitä paikantamaan kumppaneita kansainvälisesti ja projektien toteutuksien aikana. Hankintahenkilöstön panos konsernimme pitkän aikaväliin menestyksessä on äärimmäisen tärkeä.

Tulosta