Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Navigation
News Detail

Reilu peli

02.01.2019

Bilfingerin tärkeimpiä arvoja ovat rehellinen ja eettinen toiminta. Tämä näkyy Bilfingerin sisäisessä toiminnassa sekä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa asioidessa.

Bilfingerin Compliance-ohjelma ”Eettiset pelisäännöt” ovat perustana rehelliselle toiminnallemme. Ohjelmaan kuuluvat lahjonnan ja korruption ehkäiseminen sekä niiden torjuminen kaikissa tilanteissa. Bilfinger kouluttaa koko henkilöstönsä ohjelman mukaiseen toimintaan. Tämän lisäksi yrityksellämme on kattavat koulutukset Compliance säännöistä ja käytännöistä, koska on tärkeää, että henkilöstön toiminta on yhtenäistä. Bilfingerillä on myös oma Compliance-raportointi kanava, johon kuka tahansa voi olla yhteydessä ja raportoida mahdollisista rikkeistä, jotka koskevat Bilfingerin henkilökuntaa. 

Arvojemme ytimenä toimii integriteetti, joka on peräisin latinankielisestä sanasta ”integer”. Tällä tarkoitetaan suoraselkäisyyttä, rehellisyyttä ja yhtenäisyyttä. Henkilöllä katsotaan olevan integriteettiä, mikäli hän omaa rehellisyyteen, johdonmukaisuuteen ja loukkaamattomuuteen liittyviä piirteitä. Nämä perusarvot vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen, toimintatapoihin ja periaatteisiin ja näin ollen integriteettiä omaavien henkilöiden moraaliperusta kohtaa Bilfingerin arvojen kanssa.

Bilfinger ei ikinä tekee kompromisseja liittyen integriteettiin tai turvallisuuteen!