Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Navigation
News Detail

Tiedote GDPR-käytännöistämme

13.06.2018

Hyvä yhteistyökumppani,

Uusi tietosuoja-asetus, Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), on voimassa kaikissa EU: n jäsenvaltioissa 25 toukokuuta 2018 alkaen.

Bilfinger ottaa vakavasti vastuun tietojen yksityisyydestä ja oikeudellisia velvoitteista. GDPR:n  avoimuus vaatimusten noudattamisen osalta kerromme tässä kirjeessä seuraavat asiat:

§  Miten käytämme henkilötietojasi ja

§  Mitkä ovat oikeutesi GDPR:n mukaan

Miten käytämme henkilötietojasi

(1)  Yhteistyökumppanina Bilfinger Industrial Services  Finland Oy säilyttää ja käsittelee henkilötietoja yhteistyösopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on jo osapuolena tai tulee osapuoleksi uusissa solmittavissa sopimuksissa. Käsittelemme tietoja sopimusvelvoitteiden ylläpitämiseksi ja käytämme tietoja ainoastaan tähän tarkoitukseen. Keräämme ainoastaan tietoja joiden avulla voidaan toteuttaa yhteistyömme kanssanne laillisesti ja asianmukaisesti.

(2)  Johtavana kansainvälisenä palveluiden toimittajana, joudumme joskus käsittelemään tietoja varmistaaksemme sääntöjen mukaisen liiketoiminnan ja pois sulkemaan kaikki mahdolliset epäillyt petoksista ja epärehellisestä toiminnasta. Tietoja käytetään esimerkiksi hallinnollisissa raportoinnissa ja raportoinnissa mahdollisten rikosten osalta.

(3)  Säilytämme yhteistietonne ja vaadittavat tiedot sopimuksen ylläpitämiseksi.

(4)  Silloin kun käsittelemme henkilökohtaisia yhteistietoja jakaaksemme teidän kanssa sisältöä (esim. uutiskirje) se perustuu suostumukseenne. Teillä on oikeus peruttaa suostumus milloin haluatte.

(5)  Poiketen edellä mainittuun, luovutamme tietoja teistä kolmansille osapuolille vain jos tämä on lain esittämä vaatimus tai tämä on sovittu meidän velvollisuudeksi yhteistyösopimuksessa.

(6)  Voimme siirtää tietoja meidän sopimussuhteesta ja siihen liittyvistä tiedoista muihin konsernin yhtiöihin. 

(7)  Rajallisesti ja tarpeen ollen tietojasi voidaan siirtää ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle organisaatiolle varmistaaksemme lailliset ja sopimukseen perustuvat vaatimukset. Meillä on käytössä turvallisuusohjeet ja sertifikaatit tietoturvallisesta käsittelystä millä voidaan turvata että tietojasi käsitellään aina täysin tietoturvallisesti.

(8)  Jos tulevaisuudessa aiomme käyttää tietojasi muuhun tarkoitukseen kun mihin tiedot ovat alun perin kerätty, tulemme tästä informoimaan teitä kaikilla meidän tiedossa olevilla keinoilla.

II. Oikeutesi

(1)  GDPR: n mukaan Teillä on useita oikeuksia koskien henkilötietojasi. Teillä on oikeus pyytää meiltä pääsy tietoihisi, tietojen korjaamista ja/tai poistamista ja oikeus rajoittaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä, sekä erityisissä tapauksissa oikeus rajoittaa  tietojesi siirtämistä.

(2)  Jos olet antanut suostumuksesi tietosi käsittelyyn sinulla on oikeus (tietyissä tapauksissa) perua suostumuksesi milloin tahansa, tämä ei kuitenkaan vaikuta tietojen lailliseen käsittelyyn ennen suostumuksen perumista.

(3)  Sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että me emme  käsittele henkilötietojasi GDPR:n vaatimusten mukaisesti.

Tietojen käsittelijä ja tietosuojasta vastaavan henkilön yhteystiedot

Bilfinger Industrial Finland Oy hallinnoi ja prosessoi tietoja GDPR:n vaatimuksen mukaan.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten tietojasi käsitellään, voit ottaa yhteyttä:

Daniela Karlsson, Tietosuojavaltuutettu

daniela.karlsson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com