Riskienhallintajärjestelmä

Riskien- ja mahdollisuuksien hallintajärjestelmämme sekä suojaa että laajentaa liiketoimintaamme.  Bilfingerin johdon vastuulla on mahdollisuuksien- ja riskienhallinnan koordinointi. Järjestelmässä konsernin divisioonat ja tytäryhtiöt käyttävät näihin liittyviä työkaluja. Projektinhallinnassa keskitytään suuriin tilauksiin, joissa on tiettyjä riskejä tarjousvaiheesta täytäntöönpanoon.

Mahdollisuudet ja riskit

Bilfinger etsii liiketoiminnassaan mahdollisuuksia ja ottaa riskejä, jotka molemmat on huomioitava liiketoimintapäätöksissä. Liiketoiminnassa menestys luodaan siten, että riskejä arvioidaan mahdollisuuksien mukaan. Strategiamme keskittyy tunnistamaan mahdollisuuksia, jotka nousevat esiin projektien varhaisessa vaiheessa. Mahdollisuuksia arvioidaan riskienhallintajärjestelmän avulla ja hyödynnetään kehittämistyössä.

Suunnitelma

Bilfingerin divisioonat laativat yksityiskohtaisen kolmevuotisen suunnitelman, jonka toimeenpanoa valvoo konsernin johtoryhmä. Kehitystyössä hyödynnetään henkilöstön workshop-työryhmätyöskentelyä, jota käydään divisioonan johdon kanssa. Tämän tarkoituksena on huomioida kaikki ne tekijät, jotka ovat olennaisia mahdollisuuksien hallinnassa kuten markkinatilanne, kilpailutilanne, strateginen positiointi, vahvuudet ja heikkoudet, organisaation tila, investoinnit, HR ja tuloskehitys.

Myönteiset ja kielteiset poikkeamat

Riskienhallintajärjestelmä tarjoaa perustan strategisille liiketoimintapäätöksille, jotka hyödyntävät mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien tunnistaminen on olennainen osa prosessinhallintajärjestelmää liiketoimintayksiköissä. Määrittelemme mahdollisuudet myönteisiksi poikkeamiksi. Niiden vastakohtana ovat kielteiset poikkeamat, kuten riskit.

Indeksi kehittää projektinhallintaa

Mahdollisuuksia ja riskejä käsitellään siksi samankaltaisen prosessin avulla. Mahdollisuus- ja riski-indeksi valmistellaan projektin tarjousvaiheessa, jolloin myönteiset ja kielteiset poikkeamat käydään läpi. Projektinhallinnassa hyödynnetään riski- ja mahdollisuusindeksiä tärkeänä kontrollityökaluna. Indeksiä päivitetään ja arvioidaan jatkuvasti, ja se on avaintyökalu projektitapaamisissa.

Tulosta