Compliance-järjestelmä

Bilfingerillä Compliance on olennainen osa menestyksellistä projektinhallintaa ja hyvää hallintatapaa. Compliance tarkoittaa lakien noudattamista, eettisiä toimintatapoja ja vastuullisuutta. Compliance-järjestelmä varmistaa, että sääntöjä noudatetaan. Uudistunut Compliance-järjestelmä on yhdenmukainen yhä lisääntyvien maailmanlaajuisten vaatimusten ja kansainvälisten standardien kanssa. Mahdollisiin rikkomuksiin reagoidaan nopeasti ja tehokkaasti sisäisen tarkastuksen avulla. Henkilöstömme sitoutuu noudattamaan Compliance-sääntöjä työsopimuksen kautta.

Compliance-säännöt

Uudistuneet Compliance-säännöt ovat astuneet voimaan 1.11.2012 alkaen. Bilfinger noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvän liiketavan periaatteita (A Code of Conduct). Konsernin suuntalinjat sisältävät konkreettiset ohjeet, miten toimimme muiden alan toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Viestintä ja koulutus

Bilfinger Compliance Communications -viestintäalusta otettiin käyttöön vuonna 2012. Sen avulla henkilöstö voi kysyä Compliance-säännöistä puhelimen tai intranetin kautta omalla äidinkielellään. Näihin kysymyksiin vastaa Bilfingerin Compliance-tiimi. Tämän järjestelmän avulla voidaan myös raportoida Compliance-tilanteita, myös anonyymisti. Myös asiakkaat, tavarantoimittajat, alihankkijat ja muut palveluntoimittajat voivat ilmoittaa tarvittaessa anonyymisti esimerkiksi epäasiallisesta kohtelusta Compliance-tiimille. Uudet Compliance-säännöt on annettu Bilfingerin henkilöstölle yhteensä 22 kielellä.

Organisaatio

Compliance-organisaatiosta vastaa CCO (the Chief Compliance Officer of the Group), jolle konsernin eri Compliance-päälliköt raportoivat. Compliance-tiimi tekee tiivistä yhteistyötä johtoryhmän ja päälliköiden kanssa. Tiimi tarkastaa Compliance-tilanteet ja auttaa henkilöstöä noudattamaan asetettuja vaatimuksia. CCO:ta avustaa säännöllisesti kokoontuva Compliance-komitea, johon kuuluu lakiasioista, sisäisestä tarkastuksesta ja HR:stä vastaavat henkilöt.

Compliance-sääntöjen noudattaminen

Sisäinen tarkastusyksikkö valvoo Compliance-sääntöjen noudattamista rutiini- ja erikoistarkastuksilla. Kiinnitämme erityisesti huomiota kolmansien osapuolten toimintaan toimitusprosessien aikana. Tutkimme jatkuvasti Compliance-rikkomuksia ja ilmoitamme niistä välittömästi viranomaisille. Kehitämme sääntöjä edelleen raportoinnin, muiden Compliance-järjestelmien ja ulkoisten asiantuntijoiden avulla.

Bilfinger Compliance Communications

Bilfinger Compliance Communications

Haluatko ilmoittaa mahdollisista Compliance-rikkomuksista, jotka liittyvät lakien noudattamiseen, eettisiin toimintatapoihin ja vastuullisuuteen?

Klikkaa tästä niin pääset suoraan Bilfinger Compliance Communications -viestintäalustaan ja tee ilmoitus

tai voit soittaa

990800 - BILFINGER (990800 - 245 34 64 37)
999800 - BILFINGER (990800 - 245 34 64 37)
tai 0049 30 58898989

Jos puhelu ei onnistu niin tarkista täältä maakohtaiset numerot.

Tulosta