Uratarina: Ilkka Kaipainen

Projekti-insinööri laskee, miten työ tehdään aikataulussa ja kannattavasti
 
Kesällä 2013 Ilkka Kaipainen ahersi Lappeenrannassa rakennushommissa. Samalla konetekniikan insinööri etsi sopivaa aihetta diplomityölle. Eipä aikaakaan, kun toinen kesätyöntekijä kehotti Kaipaista suuntaamaan katseen Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle. Siellä oli muutama taho, johon ehdottomasti kannattaisi ottaa yhteyttä.

Sanottu ja tehty. Bilfinger Industrial Services tarjosi Kaipaiselle lopputyön aiheen, jota hän ryhtyi työstämään Mekaaniset palvelut -yksikölle. Diplomityö kantaa nimeä ”EN 1090-laatuvaatimusten kartoitus ja hallinta hitsauksen laatujärjestelmän avulla”.
 
EU:n rakennustuoteasetus tuli voimaan myös Suomessa ja sen myötä rakennustuotteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi heinäkuussa 2014.
 
Lopputyö valmistui nopeasti bilfingeriläisten avulla
 
Kaipaisen lopputyön tuloksena yrityksellä on selkeä kuva miten toimintaa tulee kehittää EN 1090 -vaatimusten täyttämiseksi. ISO 3834-2:n soveltaminen paineenalaisten putkistojen valmistuksessa tulee ulottaa myös teräsrakenteiden valmistukseen. Työssä on myös käsitelty yrityksen päätuotteiden metallisten teollisuusputkistojen valmistusta sekä laadunhallintaa yleisellä tasolla ja erityisesti hitsauksessa.
 
"Tutustuin yrityksen laadunhallintamenetelmiin, tein kartoituksia ja haastattelin henkilöstöä. Koska asiantuntijat olivat lähellä ja työllä selkeä tarve, valmista tulikin nopeasti, sanoo Kaipainen. Diplomityö näki päivänvalon vain 5 kuukautta aloittamisen jälkeen."

"Kun valmistuin, minulle tarjottiin jatkotyötä yrityksessä. Eipä päätöstä pitkään tarvinnut miettiä. Bilfingerissä on ammattitaitoista porukkaa, joka tietää, mitä tehdään ja miksi. Asialliset hommat hoidetaan heti. Olen itse aika suoraviivainen ihminen ja kun teen jotakin, teen sen sata lasissa."

Projekti-insinööri työskentelee yhdessä hitsauskoordinoijan, projektipäälliköiden ja esimiesten kanssa. Yksi tärkeimmistä työtehtävistäni on tarjouslaskenta, jossa Kaipaisen vastuulla on yhdessä projektipäälliköiden kanssa selvittää, missä aikataulussa asiakkaan tilaama työ voidaan tehdä, mitä resursseja siinä tarvitaan, mitä projekti tulee maksamaan ja mitä siitä jää viivan alle.  Lisäksi Kaipainen osallistuu työnsuunnitteluun ja projektien dokumentointiin.

Bilfingerissä Kaipainen on työskennellyt nyt noin vuoden päivät.
 
Tarjouslaskentaa nopeasti, tarkasti ja virheettömästi
 
"Haastavinta työssä on aikataulutus. Kun teen tarjousta yhdelle projektille, samalla pitäisi jo valmistella edellisen projektin loppudokumentointia. Projekteja tulee pöydälleni tiuhassa tahdissa, joten pienikin virhearvio kustannuksissa tai materiaaleissa merkitsee viivästystä, jotka pahimmillaan heijastuvat sekä tehtyihin että suunnitteluasteella oleviin projekteihin", Kaipainen kertoo.

Työtä auttaa se, että kun kysyttävää tai tarkistettavaa ilmenee, apu on parhaimmillaan seuraavan työpöydän ääressä.

"Meillä on etätyömahdollisuus, mutta mieluummin teen työtä niin, että voin selvitellä asioita kasvotusten. Projekti-insinöörin työ on hieman kaksijakoista: työ vaatii paljon itsenäistä tekemistä, mutta toisaalta se vaatii myös paljon sosiaalista kanssakäymistä kollegoiden kanssa. Joskus on haasteellista löytää tasapaino näiden kahden työmoodin välillä."
 
Kaipainen sanoo, että tarjouslaskenta on pitkälti rutiinia, mutta aina välillä tarvitaan reipasta outside-the-box -ajattelua.

"Valmistelimme asiakkaalle suunnitelmaa siitä, miten eristeiden kiinnitysjärjestelmät tulisi asentaa säiliökatolle. Tähän oli jo valmis ratkaisu, mutta kun speksejä pyöriteltiin, keksittiin asiakkaalle edullisempi tapa tehdä työ."

Kaipainen sanoo, että alan valinta ei koskaan ollut epäselvää.

"Olen aina pitänyt luonnontieteistä ja matematiikasta. Ensin harkitsin teknisen fysiikan ja matematiikan opintoja, mutta konetekniikka vei pidemmän korren käytännönläheisyytensä vuoksi."

Uratarina Ilkka Kaipaisesta

Tulosta