Tietosuojaseloste

Kiitos käynnistä Bilfinger Industrial Finland Oy:n (jäljempänä Bilfinger) verkkosivuilla.

1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleistiedot

Seuraavassa esitetään helposti hahmotettava yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä sivustolla. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joista henkilöllisyytesi on mahdollista tunnistaa. Kattavat tiedot tietosuojaan liittyvistä asioista saat alla olevasta tietosuojaselosteesta.

Tiedonkeruu tällä internetsivustolla

Kuka vastaa tiedonkeruusta tällä internetsivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä internetsivustolla vastaa sivuston omistaja, jonka yhteystiedot löydät tämän sivuston julkaisutiedoista.

Miten keräämme tietoja sinusta?

Saamme tietojasi muun muassa silloin, kun itse jaat niitä meille. Tällöin voi olla kyse esimerkiksi yhteydenottolomakkeeseen kirjoittamistasi tiedoista.

Muita tietoja kerätään joko automaattisesti tai IT-järjestelmämme kerää niitä sen jälkeen, kun olet sivustolla vierailun yhteydessä antanut suostumuksesi tietojen keräämiseen. Tällaisia tietoja ovat ennen kaikkea tekniset tiedot (esim. tieto internetselaimesta, käyttöjärjestelmästä tai sivuston latausajasta). Nämä tiedot kerätään automaattisesti, kun saavut sivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään, jotta voimme taata sivuston sujuvan ja virheettömän käytön. Muita tietoja voimme käyttää esimerkiksi analysoidaksemme, miten käytät sivustoamme.

Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi liittyen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada ilmaiseksi tietää sinusta tallennettujen tietojen alkuperä, vastaanottaja ja käyttötarkoitus. Sen lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojen oikaisua tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn, voit milloin tahansa peruuttaa kyseisen suostumuksen. Lisäksi sinulla on oikeus tietyin ehdoin pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämän lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit milloin tahansa kysyä meiltä lisää aiheesta tai tietosuojasta yleisesti ottamalla yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen.

Analysointityökalut ja kolmansien osapuolien työkalut

Kun vierailet tällä internetsivustolla, voidaan selauskäyttäytymisestäsi tehdä tilastollisia analyyseja. Tähän käytetään ensisijaisesti niin kutsuttuja analyysiohjelmia.

Lisätietoa analyysiohjelmista saat jäljempänä tietosuojaselosteesta.

2. Isännöinti ja sisällönjakeluverkot (CDN)

Ulkoinen isännöinti

Tätä internetsivustoa isännöi ulkoinen palveluntarjoaja (ylläpitopalvelu). Tällä sivustolla kerättävät henkilötiedot tallennetaan ylläpitopalvelun tarjoajan palvelimelle. Tallennettavia tietoja ovat esim. IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, meta- ja viestintätiedot, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, sivustokäynnit ja muut tiedot, jotka luodaan verkkosivuston kautta.

Ylläpitopalvelua käytetään, jotta sopimukset olemassa olevien ja tulevien asiakkaiden kanssa voidaan panna täytäntöön (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta) ja jotta pystymme ammattitaitoista palveluntarjoajaa käyttämällä asettamaan verkkopalvelumme käyttöön turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta).

Ylläpitäjä käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä hänen oman palveluvelvoitteensa täyttämiseksi ja kyseisiin tietoihin liittyvien ohjeidemme noudattamiseksi.

Sopimus rekisterinpitäjän lukuun tapahtuvasta käsittelystä

Tietosuojasäädösten mukaisen käsittelyn takaamiseksi olemme tehneet ylläpitopalvelun tarjoajan kanssa sopimuksen rekisterinpitäjän lukuun tapahtuvasta tietojen käsittelystä.

3. Yleistietoa ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Tämän sivuston omistaja suhtautuu henkilötietojesi turvaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojasi kerätään, kun käytät tätä internetsivustoa. Henkilötiedoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joista henkilöllisyytesi on mahdollista tunnistaa. Tässä tietosuojaselosteessa selvennetään, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

On tärkeää huomioida, että tietojen välittämiseen internetin kautta (esim. sähköpostiviesteillä) voi sisältyä tietoturvariskejä. Tietojesi suojaaminen aukottomasti kolmansien osapuolien käytöltä ei ole mahdollista.

Tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoimet ovat mahdollisia vain sinun erikseen antamallasi suostumuksella. Voit milloin tahansa peruuttaa jo antamasi suostumuksen. Peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Oikeus vastustaa tietojenkeruuta erityistapauksissa kuten suoramainonnan yhteydessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

JOS TIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 6 ARTIKLAN 1 KOHDAN E TAI F ALAKOHTAAN, SINULLA ON MILLOIN TAHANSA OIKEUS OMAN HENKILÖKOHTAISEN TILANTEESI PERUSTEELLA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ. TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. OIKEUSPERUSTA, JOHON TIETOJEN KÄSITTELY KULLOINKIN PERUSTUU, ON MAINITTU TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA. JOS VASTUSTAT TIETOJEN KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE HENKILÖTIETOJASI, JOLLEMME PYSTY OSOITTAMAAN NIIDEN KÄSITTELYLLE PAKOTTAVAA LAILLISTA SYYTÄ, JOKA SYRJÄYTTÄÄ SINUN ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI, TAI JOS TIETOJEN KÄSITTELY ON TARPEEN OIKEUSVAATEEN LAATIMISEKSI, ESITTÄMISEKSI TAI PUOLUSTAMISEKSI (YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 21 ARTIKLA 1 KOHTA).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSESSA, SINULLA ON OIKEUS, MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MARKKINOINTIA VARTEN. TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA, JOS SE LIITTYY SUORAAN TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ, EI HENKILÖTIETOJASI ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMARKKINOINTIIN (YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 21 ARTIKLA 2 KOHTA).

Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Jos yleistä tietosuoja-asetusta rikotaan, on asianomaisella oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakituinen asuin- tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Oikeus tehdä valitus ei rajoita muita hallinnollisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus siirtää tiedot, joita olemme käsitelleet joko suostumuksesi perusteella tai automaattisesti sopimuksen täyttämiseksi, itsellesi tai kolmannelle osapuolelle tavanomaisessa, koneellisesti luettavassa muodossa. Mikäli pyydät tietojen siirtämistä jollekin toiselle rekisterinpitäjälle, voidaan tämä toteuttaa vain sikäli kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Tällä sivustolla käytetään turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten sivuston käyttäjien lähettämien tilausten ja tiedusteluiden, lähettämisen suojaamiseksi SSL- ja TSL-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoitekentän teksti alkaa ”https://” (eikä ”http://”) ja että osoitekenttään ilmestyy lukkosymboli.

Kun SSL- tai TLS-salaus on aktivoitu, eivät kolmannet osapuolet voi lukea tietoja, jotka lähetät meille.

Pääsy tietoihin sekä tietojen poistaminen tai korjaaminen

Sinulla on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa oikeus saada ilmaiseksi tietoosi sinusta tallennetut henkilötiedot, niiden alkuperä ja vastaanottaja sekä tiedonkäsittelyn tarkoitus. Sinulla on myös oikeus tarvittaessa korjata tai poistaa kyseiset tiedot. Voit milloin tahansa esittää henkilötietoihin liittyviä kysymyksiä ottamalla meihin yhteyttä julkaisutiedoissa annetun osoitteen kautta.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit tehdä pyynnön, milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä julkaisutiedoissa annetun osoitteen kautta. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä syntyy seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojen oikeellisuuden, tarvitsemme yleensä aikaa tämän tarkistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tarkistuksen ajaksi.
  • Jos henkilötietojesi käsittely on tapahtunut tai tapahtuu lainvastaisesti, voit tietojen poistamisen sijaan pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista.
  • Kun emme enää tarvitse henkilötietojasi mutta sinä itse tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, on sinulla oikeus tietojen poistamisen sijaan pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
  • Jos vastustat tietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on sinun etujasi ja meidän etujamme punnittava. Niin kauan, kun ei vielä ole varmuutta siitä, kumman edut ovat ensisijaiset, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, voidaan henkilötietojasi – riippumatta niiden säilyttämisestä – käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai jonkun toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien puolustamiseksi tai Euroopan unionin tai jonkin sen jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

4. Tiedonkeruu tällä internetsivustolla

Evästeet

Internetsivustoillamme käytetään niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka eivät aiheuta päätelaitteellesi mitään vahinkoa. Evästeitä käytetään joko väliaikaisesti istunnon keston ajan (istuntoevästeet) tai ne tallennetaan pysyvästi (pysyvät evästeet) päätelaitteellesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti sivustolla vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteellesi tallennettuina, kunnes poistat ne itse tai kunnes selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Kun vierailet sivustollamme, voidaan päätelaitteellesi tallentaa myös kolmannen osapuolen evästeitä (kolmannen osapuolen evästeet). Tämä mahdollistaa joko meille tai sinulle tiettyjen kolmannen osapuolen palveluiden hyödyntämisen (esim. maksupalveluiden käsittelyssä hyödynnettävät evästeet).

Evästeitä käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Lukuisat evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt internetsivuston ominaisuudet eivät voisi toimia ilman niitä (esim. videoiden esittäminen). Osa evästeistä on tarkoitettu käyttäjän käyttäytymisen analysointiin tai mainosten esittämiseen.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän (välttämättömät evästeet) tai tiettyjen, käyttäjän toivomien ominaisuuksien kannalta (toiminnalliset evästeet) tai internetsivuston optimoimiseksi (esim. verkkosivuston yleisömittaukseen käytettävät evästeet), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan perustuen, jollei muita oikeusperusteita esitetä. Evästeiden tallentaminen on internetsivuston omistajan oikeutettu etu teknisesti virheettömän ja optimoidun palvelun tarjoamiseksi. Jos evästeiden tallentamiseen kysytään suostumusta, tallennetaan kyseiset evästeet ainoastaan suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta), ja suostumus on milloin tahansa peruttavissa.

Voit määritellä selaimesi asetukset siten, että saat tiedon evästeiden asettamisesta ja voit sallia evästeet vain yksittäistapauksissa ja estää evästeiden käytön tietyissä tapauksissa tai yleisesti sekä aktivoida evästeiden poistamisen aina selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos evästeet poistetaan käytöstä, voi internetsivuston toimivuus olla rajoitettua.

Kolmannen osapuolen evästeitä sekä analysointitarkoituksiin hyödynnettäviä evästeitä käytettäessä ilmoitamme sinulle tämän tietosuojaselosteen mukaisesti erikseen ja pyydämme sinulta suostumusta evästeiden käyttöön.

Palvelimen lokitiedostot

Sivuston tarjoaja kerää ja tallentaa tietoja automaattisesti niin kutsuttuina palvelimen lokitiedostoina, jotka selaimesi välittää meille automaattisesti. Tällaisia tietoja ovat:

  • selaimen tyyppi ja versio
  • käytettävä käyttöjärjestelmä
  • sivun URL-osoite
  • käytettävän tietokoneen verkkoaseman nimi
  • palvelinkyselyn kellonaika
  • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Näiden tietojen kerääminen perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Internetsivuston virheetön esittäminen ja optimointi on sivuston omistajan oikeutettu etu ja palvelimen lokitiedostoja kerätään tätä varten.

Yhteydenottolomake

Jos otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelusi käsittelyä sekä mahdollisia lisäkysymyksiä varten yhteydenottolomakkeesta tietosi sekä lomakkeeseen kirjoittamasi yhteystiedot. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen kerääminen perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sikäli kuin yhteydenottosi liittyy sopimuksen täytäntöönpanoon tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen. Kaikissa muissa tapauksissa tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme käsitellä meille osoitetut tiedustelut tehokkaasti (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta) tai antamaasi suostumukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta), mikäli sitä on kysytty.

Säilytämme yhteydenottolomakkeessa ilmoittamasi tiedot, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai kunnes tietojen tallentamisen peruste on poistunut (esim. tiedustelusi asia on loppuun käsitelty). Pakottavat lakisääteiset määräykset – erityisesti säilytyksen määräajat – säilyvät muuttumattomina.

Uutiskirje

Jos haluat tilata uutiskirjeemme, pyydämme sinua ilmoittamaan meille sähköpostiosoitteesi. Ennen kuin lähetämme sinulle uutiskirjeen, saat sähköposti-ilmoituksen, joka sisältää linkin. Sinut lisätään jakelulistallemme vasta, kun vahvistat uutiskirjeen tilauksen kyseistä linkkiä napsauttamalla. Näin voimme varmistua siitä, ettei kukaan muu käytä sähköpostiosoitettasi uutiskirjeen tilaamiseen (ns. kaksinkertainen suostumus). Henkilötietojasi käytetään tällöin ainoastaan tähän tarkoitukseen.

5. Sosiaalinen media

Twitter-lisäosa

Tähän internetsivustoon on liitetty Twitter-palvelun ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kun käytät Twitteriä ja uudelleentwiittaustoimintoa, käyttämäsi internetsivusto yhdistetään Twitter-tiliisi ja paljastetaan muille käyttäjille. Tällöin tiedot välitetään myös Twitterille. Huomaathan, ettei meillä sivuston tarjoajana ole tietoa välitettyjen tietojen sisällöstä eikä siitä, miten Twitter tietoja käyttää. Lisätietoa saat Twitterin tietosuojaselosteesta osoitteesta: https://twitter.com/de/privacy.

Twitter-lisäosan käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Mahdollisimman kattava näkyvyys sosiaalisessa mediassa on internetsivuston omistajan oikeutettu etu. Silloin kun erillistä suostumusta kysytään, tietoja käsitellään ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella ja suostumus on milloin tahansa peruttavissa.

Twitterin tietosuoja-asetuksia voit muuttaa tilisi asetuksista osoitteessa https://twitter.com/account/settings.

6. Analysointityökalut ja mainonta

Google Analytics

Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalysointipalvelua. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analyticsin avulla internetsivuston omistaja voi seurata sivuston käyttäjien käyttäytymistä. Sivuston omistaja saa erilaisia käyttötietoja, kuten tietoa sivuston latauksista, sivustolla vierailun kestosta, käyttäjän käyttöjärjestelmästä ja siitä, mitä kautta käyttäjä on tullut sivustolle. Google voi tarvittaessa koota nämä tiedot profiiliin, joka on yhdistetty kuhunkin käyttäjään tai hänen käyttämäänsä tietokoneeseen.

Google Analytics käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän uudelleentunnistamisen tämän käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitesormenjälki). Tiedot, jotka Google kerää tämän sivuston käytöstä, siirretään pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Analysointityökalun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston käyttäjien käyttäytymisen analysointi verkkotarjonnan ja mainonnan optimoimiseksi on internetsivuston omistajan oikeutettu etu. Silloin kun erillistä suostumusta kysytään (esim. suostumus evästeiden tallentamiseksi), tietoja käsitellään ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella ja suostumus on milloin tahansa peruttavissa.

IP-osoitteen anonymisointi

Olemme aktivoineet tällä sivustolla IP-osoitteiden anonymisoinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. IP-osoite lähetetään ainoastaan poikkeustapauksissa lyhentämättömänä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän internetsivuston omistajan toimeksiannosta sivuston käytön analysoimiseen, raporttien laatimiseen toiminnasta sivustolla sekä tarjotakseen sivuston omistajalle sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google Analyticsin internetselaimesi kautta välittämää tietoa IP-osoitteesta ei yhdistetä muihin Googlen keräämiin tietoihin.

Selainlisäosa

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi lataamalla ja asentamalla selainlisäosan seuraavan linkin kautta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, löydät Googlen tietosuojaselosteesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Toimeksiantojen käsittely

Olemme tehneet Googlen kanssa sopimuksen toimeksiantojen käsittelystä ja sovellamme Google Analyticsin käytössä Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja määräyksiä täysimääräisesti.

Säilytysaika

Googlen tallentamat käyttäjä- ja tapahtumatason tiedot, jotka on kytketty evästeisiin ja käyttäjän tunnistamiseen (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnisteisiin (esim. DoubleClick-evästeet, Andrdoid-mainostunnisteet) anonymisoidaan tai hävitetään 14 kuukauden kuluttua. Lisätietoa löydät napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

SiteImprove

Tällä internetsivustolla käytetään SiteImprove Priority -verkkoanalysointipalvelua, jonka tarjoaa SiteImprove. SiteImprove Priority käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi tai älypuhelimellesi tallennettavia tekstitiedostoja ja auttavat meitä analysoiman sivustolla ilmeneviä virheitä. SiteImprove tallentaa tiedot, jotka evästeet keräävät siitä, miten sivustolla kävijä käyttää sivustoa, Tanskassa sijaitseville palvelimille ja käsittelee ne siellä. IP-osoitteet anonymisoidaan täysin ennen kuin me saamme nähdä kerätyt tiedot SiteImprove-ohjelmiston kautta. IP-osoitteita ei ole mahdollista palauttaa anonymisoinnin jälkeen eikä niitä voida yhdistää kerättyihin tietoihin.

Käytämme näitä tietoja arvioidaksemme sivustomme käyttäjien käyttäytymistä, laatiaksemme siitä raportteja ja viime kädessä parantaaksemme sivustomme käyttäjäkokemusta. SiteImprove ei luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille eikä käytä niitä minkäänlaiseen markkinointiin tai mainontaan.

SiteImprove käyttää tällä sivustolla seuraavia evästeitä:

Evästeen nimi: nmstat

Tyyppi: Pysyvä – käyttö päättyy 1000 päivän kuluttua

Tietoa evästeestä: Tämä eväste tallentaa tietoa vierailijan käyttäytymisestä sivustolla. Sitä käytetään tilastojen laatimiseen internetsivuston käytöstä. Eväste ei sisällä mitään henkilötietoja ja sitä käytetään ainoastaan sivuston analysointiin.

Evästeen nimi: siteimproveses

Tyyppi: Istuntoeväste

Tietoa evästeestä: Tämä eväste seuraa, missä järjestyksessä käyttäjä selaa sivuston sivuja. Eväste ei sisällä mitään henkilötietoja ja sitä käytetään ainoastaan sivuston analysointiin. Hyväksyessään analysointievästeiden käytön tällä internetsivustolla käyttäjä antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn edellä mainituissa tarkoituksissa (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta), ja suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoa on saatavilla SiteImproven tietosuojaselosteesta: https://siteimprove.com/en/privacy/cookie-notice/

Matomo (aiemmin Piwik)

Tällä sivustolla käytetään avoimen lähdekoodin Matomo-verkkoanalysointipalvelua. Matomo käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän uudelleentunnistamisen eri sivustojen välillä käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitesormenjälki). Matomon keräämät tiedot tämän sivuston käytöstä tallennetaan meidän palvelimellemme. IP-osoite anonymisoidaan ennen tallentamista.

Analysointityökalun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston käyttäjien käyttäytymisen anonymisoitu analysointi verkkotarjonnan ja mainonnan optimoimiseksi on internetsivuston omistajan oikeutettu etu. Silloin kun erillistä suostumusta kysytään (esim. suostumus evästeiden tallentamiseksi), tietoja käsitellään ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella ja suostumus on milloin tahansa peruttavissa.

Matomon keräämiä tietoja tämän sivuston käytöstä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Lisäosat ja työkalut

Youtube ja laajennettu tietosuoja

Tälle sivustolle on liitetty Youtube-videoita. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Käytämme YouTuben yhteydessä laajennettua tietosuojaa. Laajennettu tietosuoja-asetus tarkoittaa YouTuben mukaan, ettei YouTube tallenna käyttäjästä mitään tietoja tälle internetsivustolle ennen kuin käyttäjä katsoo videon. Laajennettu tietosuoja-asetus ei kuitenkaan sulje pois tietojen luovuttamista YouTuben yhteistyökumppaneille. Näin ollen YouTube – riippumatta siitä, katsooko käyttäjä videon – muodostaa yhteyden Google DoubleClick -verkkoon.

Yhteys YouTuben palvelimille muodostuu heti, kun käynnistät YouTube-videon tällä sivustolla. Tällöin YouTube-palvelimelle lähetetään tieto siitä, millä sivulla vierailet. Jos olet kirjautuneena omalle YouTube-tilillesi, YouTube pystyy yhdistämään selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi YouTube voi videon käynnistämisen jälkeen ottaa päätelaitteellasi käyttöön erilaisia evästeitä tai muista vastaavia uudelleentunnistustekniikoita (esim. laitesormenjälki). Näin YouTube saa tietoa tämän sivuston käyttäjistä. Näitä tietoja käytetään mm. videotilastojen laatimiseen, käyttömukavuuden parantamiseen ja väärinkäytösten ehkäisyyn.

YouTube-videon käynnistyminen saattaa laukaista muita tietojenkäsittelytoimenpiteitä, joihin me emme voi vaikuttaa millään tavalla.

YouTuben käytön tarkoitus on kehittää verkkotarjontaamme. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu. Silloin kun erillistä suostumusta kysytään, tietoja käsitellään ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella ja suostumus on milloin tahansa peruttavissa.

Lisätietoa YouTuben tietosuojasta saat YouTuben tietosuojaselosteesta sivulta: https://policies.google.com/privacy

Googlen verkkofontit

Tällä sivustolla käytetään kirjasintyyppien esittämiseksi yhdenmukaisesti Googlen verkkofontteja. Google-fontit asennetaan paikallisesti. Yhteyttä Googlen palvelimille ei muodosteta.

Lisätietoa Googlen verkkofonteista saat sivustolta https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy

Google Maps

Tällä sivustolla käytetään API-sovellusrajapinnan kautta Google Maps -karttapalvelua. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Mapsin ominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Nämä tiedot siirretään pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tämän sivuston omistaja ei pysty vaikuttamaan tähän tiedonsiirtoon.

Google Mapsin käytön tarkoitus on kehittää verkkotarjontaamme ja helpottaa sivustollamme ilmoitettujen paikkakuntien sijainnin löytymistä. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu. Silloin kun erillistä suostumusta kysytään, tietoja käsitellään ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella ja suostumus on milloin tahansa peruttavissa.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy

Rekisterinpitäjä

GDPR:n vaatimuksien mukaan rekisterinpitäjä on:

Bilfinger Industrial Services Finland Oy
Daniela Karlsson
Rihkamakatu 2 ​
06100 Porvoo​
Finland

Tulosta