Case: Kotkamills


Kotkamills valitsi Bilfingerin kumppaniksi uuden kartonkikoneen asennusprojektiin. Uusiutuvan kuppikartongin kehittänyt Kotkamills Oy uudisti aikakauslehtipaperikoneensa kartonkikoneeksi ennätysvauhdissa vuosina 2015−2016. Bilfinger Industrial Services Finland Oy vastasi muutosurakan aikana sähköautomaation purusta, projektisähköistyksestä ja yleiskaapeloinnista.

Kuvassa ylhäällä projektikumppanit: Bilfinger Industrial Services Finland Oy:n myyntijohtaja Ahti Komppa (vas.) ja asennuspäällikkö Tommi Kenttälä sekä Kotkamills Oy:n sähköistyksistä sekä automaatiosta vastaava projektipäällikkö Jan Lousa ja Bilfinger Industrial Services Finland Oy:n Etelä-Suomen instrumentointipalveluiden toimialapäällikkö Petri Lehtinen.

Bilfinger Industrial Services Finland Oy:n myyntijohtaja Ahti Komppa kertoo, että Bilfinger tarjosi laajaan ja suuria resursseja vaatineeseen muutosurakkaan verkostonsa myötä nopeaa ja ammattitaitoista sähköurakoinnin palvelukykyä.

”Kumppanuus Kotkamillsin kanssa osoittaa, että vahvan ja joustavan asenteemme sekä sertifioidun HSEQ-johtamisjärjestelmämme myötä hallitsemme vaativimmatkin projektitehtävät”, Komppa kertoo.

”Kumppanuutta tuki suuret resurssimme eli tarvittaessa siirsimme henkilöstöä projektikohteisiin muista paikallisista Suomen toimipisteistämme. Projektin aikana huomioimme myös kunnossapidon tarpeet”, Komppa jatkaa.

Kotkamillsille muutosurakka oli mittava, sillä rakennustyömaalla ja tehtaalla työskenteli projektin aikana yhteensä yli 1 400 alan ammattilaista. Vakituisen henkilöstön määrä on noin 500. Koko rakennustyön ajan vieressä pyöri laminaattipaperikone, jolla tuotanto jatkuu myös kartonkikoneprojektin valmistuttua.


Urakka päättyi heinäkuussa 2016, jolloin Kotkamills starttasi ainutlaatuisen yli 200 metriä pitkän jättiläiskoneensa Kotkan tehdashallissa. Investointipäätöksestä kului vain 16 kuukautta, ja uusi kartonkikone alkoi pyöriä tehdashallista puretun paperikoneen paikalla.


Projektissa Bilfingerin vastuulla olivat entisen koneen automaation purun lisäksi muun muassa modernisointeihin liittyvät sähkötyöt kuten tuotantoa edistävät prosessisähköistykset sekä rakennussähköistykseen liittyvät asennukset.


Projektikumppanuuden menestystekijänä Kotkamills arvosti joustavuutta, sujuvia vuorovaikutustaitoja ja ongelmanratkaisukykyä.


Kotkamillsin projektikohteessa Bilfingerin työnjohdosta vastasi asennuspäällikkö Tommi Kenttälä.

Muutosurakka 16 kuukaudessa

Kotkamills Oy:n sähköistyksistä ja automaatiosta vastaava projektipäällikkö Jan Lousa uskoo, että kotkalaisyhtiö hyötyi Bilfingerin projektikumppanuudesta nopealiikkeisen muutosurakan aikana.

Urakka päättyi heinäkuussa 2016, jolloin Kotkamills starttasi ainutlaatuisen yli 200 metriä pitkän jättiläiskoneensa. Investointipäätöksestä kului vain 16 kuukautta, ja uusi kartonkikone alkoi pyöriä tehdashallista puretun paperikoneen paikalla. Se alkoi tuottamaan kartonkia, joka on täysin kierrätettävää. Vastaavanlaista tuotantoa, jossa barrier- eli suojakerrokset lisätään neitseellisestä kuidusta valmistettuun kartonkiin suoraan koneella, ei ole missään muualla maailmassa.

Uuden koneen päällystysinnovaation ansiosta kartongista saadaan nesteitä ja rasvoja kestävää muun muassa mukeja ja lautasia varten. Vanhan aikakauslehtipaperikoneen muuttaminen kartonkikoneeksi maksoi noin 170 miljoonaa euroa, josta päälaitteiden osuus oli noin puolet. Koneen tuotantokyky nousee noin 400 000 tonniin suojakerroskartonkia ja taivekartonkia vuodessa.

Luotettavuus ja suuret resurssit

”Projektinhallinta meni kokonaisuudessaan läpi mallikkaasti Bilfingerin kanssa vaativassa ja nopeasti toteutettavassa kohteessa. Kumppanuutemme Bilfingerin kanssa täytti odotukset. Yhteistyön myötä saimme mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseemme ja sen kehittämiseen”, Lousa kertoo.

Bilfinger valikoitui Kotkamillsin projektikumppaniksi tiukkojen neuvottelujen jälkeen. Valintaperusteeksi nousi luotettavuus ja suuren monialapalveluyhtiön resurssit, jotka kykenevät vastaamaan sekä sähköautomaation purusta että sähköistykseen liittyvistä uudisasennuksista tiukassa aikataulussa.

Projektissa Bilfingerin vastuulla olivat entisen koneen automaation purun lisäksi muun muassa modernisointeihin liittyvät sähkötyöt kuten tuotantoa edistävät prosessisähköistykset sekä rakennussähköistykseen liittyvät asennukset.

Joustavuus vauhditti projektin kulkua

Lousa nostaa esille projektiurakan onnistumisen kannalta kolme menestystekijää. Ensimmäiseksi hän arvostaa projektikumppaninsa toiminnassa erityisesti joustavuutta, koska toimitusaikataulu oli asetettu tiukaksi. Tämä asetti korkeat vaatimukset jouhevalle projektinhallinnalle.

”Urakan aikana oli useita nopeita käännöksiä, joihin Bilfinger reagoi nopeasti ja ratkaisi projektihaasteita esimerkiksi kaapelihankinnoilla ja lisäresursseilla. Bilfinger nosti tasoaan tarvittaessa urakan aikana”, Lousa kertoo.

Joustavuutta lisäsi se, että Bilfingerillä oli mahdollisuus siirtää henkilöstöä Kotkan projektikohteeseen muista Suomen toimipisteistä. Yhteensä projektiurakassa työskenteli enimmillään 70 bilfingeriläistä tammi-syyskuussa 2016. Purkuvaiheen aikana urakka eteni vauhdilla kahdessa vuorossa, tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Sujuvat vuorovaikutustaidot

Toisena projektikumppanuuden menestystekijänä Lousa arvostaa sujuvia vuorovaikutustaitoja.

”Bilfinger on positiivisessa mielessä nopea, mitä arvostamme kovasti. Minulla ei ollut kynnystä mennä katsomaan tai soittaa, jos oli kysyttävää projektin kulusta”, Lousa kertoo.

Kolmantena menestystekijänä hän mainitsee ongelmanratkaisukyvyn, jonka myötä Bilfinger on avoin yhdessä Kotkamillsin kanssa hakemaan uusia, innovatiivisia ratkaisumalleja ongelmien esiinnyttyä.

Kotkamillsin projektikohteessa Bilfingerin työnjohdosta vastasivat asennuspäällikkö Tommi Kenttälä ja Etelä-Suomen instrumentointipalveluiden toimialapäällikkö Petri Lehtinen.

Muutosurakan toteutumista vauhditti myös Bilfingerin laaja osaaminen teollisuuden projektiurakoinnin lisäksi Bilfinger kunnossapidosta ja sähköisistä saattolämmitysasennuksista sekä raakateräksen ja kaapelin toimituksista. Bilfingerillä on vahvaa toimialaosaamista erityisesti raskaasta teollisuudesta sekä energiantuotannosta.

Kotkamills

  • valmistaa laminaattipaperia ja sen jatkojalosteita, sahatavaraa ja kuluttajapakkauskartonkia
  • tuotantolaitokset Kotkassa ja Imatran Tainionkoskella, tytäryhtiö Malesiassa
  • perustettu 2010, tätä ennen osa Stora Ensoa
  • tuotannosta 95 prosenttia menee vientiin
  • henkilöstöä n. 500
  • liikevaihto 266 miljoonaa euroa (2015)
  • pääomistajana MB Rahastot

Lisätietoja:
Ahti Komppa, Myyntijohtaja, Bilfinger Industrial Services Finland Oy
Puh +358 44 981 7200

Tulosta