Vuotojen tiivistäminen massapantakorjauksella


Bilfinger toteuttaa prosessiputkistoissa ja painelaitteissa vuotojen korjauksia massapantakorjausmenetelmällä. Prosessiteollisuuden kunnossapidossa joudutaan turvautumaan joskus tilapäiseen korjausmenetelmään samalla kun vuotava kohde on paineen alla eli käyvässä, päällä olevassa prosessi- tai tuotantoyksikössä. Massapanta pitää tuotannon käynnissä prosessiyksikössä ilman tuotannon alas ajamista.

Asennettu korjausmenetelmä ei ole pysyvä ratkaisu, vaan se on tarkoitus poistaa seuraavassa mahdollisessa tilanteessa, esimerkiksi seisokissa. Massapantamenetelmässä hyödynnetään metallisia painerunkoja, jotka asennetaan rikkoutuneen vuotokohdan päälle.

Massapannan tiivistemassa varmistaa lopullisen tiivistymisen ja vuodon loppumisen rikkoutuneessa kohteessa. Menetelmä valitaan muassa siksi, että putkilinjastoa on mahdotonta erottaa muusta tuotannosta ilman tuotannon alas ajamista. Menetelmä tuo kustannussäästöjä ja säästää ympäristöä.

Soveltuu eri kokoisiin ja tyyppisiin kohteisiin

Massapantoja sovelletaan hyvin eri kokoisiin ja tyyppisiin kohteisiin riippumatta kohteen ulkoisista mitoista tai vuotavan aineen ominaisuuksista. Massapannat tiivistävät useiden eri aineiden vuotoja. Menetelmää voidaan hyödyntää tukirakenteena myös kohteissa, joissa alkuperäiseen materiaaliin hitsaaminen on mahdotonta.

Lisäksi sen avulla voidaan korjata muun muassa vuotavat laipat ja venttiilit sekä venttiilien boksit. Menetelmä mahdollistaa kipinättömyyden eli sitä voidaan hyödyntää kohteissa, joissa tulitöitä ei saa tai haluta tehdä.

Rakennettavat kotelot mitoitetaan ja valmistetaan kohteen mukaan. Koteloista on saatavilla lujuuslaskelmat ja massasta käyttöturvatiedotteet. Massa pumpataan hydraulisylinterin ja työmännän avulla kotelon sisään, jolloin syntynyt massan paine paikkaa vuodon.

Kokoja voidaan valmistaa 1/2 tuumasta aina 16 tuumaan saakka. Saatavilla on 11 erilaista massaa, jotka valikoidaan käyttökohteen mukaan. Massapanta kestää painetta aina 300 baarin saakka ja lämpötilaa alimmillaan –150 celsiusastetta ja korkeimmillaan +950 celsiusastetta.

Yhteystiedot:

Janne Räsänen
Johtaja, Mekaaniset palvelut
Puh. +358 44 775 9255

Tulosta