Case: SSAB


Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö SSAB ja Bilfinger Industrial Services Finland Oy ovat tehneet pitkään yhteistyötä Raahen-tehtaalla. Sen perustana ovat kustannustehokkuus, luottamus kumppanin joustavuuteen kuormitushuippujen aikana ja paikallinen aluetuntemus.

SSAB:n Raahen terässulaton kunnossapitopäällikkö Pekka Virsiheimo uskoo, että tuotantolaitos on hyötynyt Bilfinger-kumppanuudesta. Kyseessä on monivuotinen palvelusopimus, jonka mukaan Bilfinger tarjoaa pääasiallisena kumppanina sähköistyspalveluja koko elinkaaren ajalta SSAB:n Raahen tuotantolaitoksella.

Tämän hetkinen palvelusopimus kattaa terästehtaan kaikki alueet lukuun ottamatta valssaamoa ja voimalaitosta. Projekteja ja sähkösaattotöitä Bilfinger tekee koko tehdasalueella.

”Bilfinger tarjoaa SSAB:lle kuormitushuippuihin sähköistyspalveluja, jotka vaikuttavat myönteisesti terässulaton toimitusvarmuuteen”, Virsiheimo kertoo.

Bilfinger on Virsiheimon mukaan tuttu ja turvallinen kumppani, jolla on paikallista aluetuntemusta ja joustavuutta vastata äkillisiin kuormitushuippuihin. Aluetuntemuksesta on etua, koska aikaa jää siihen tärkeimpään eli tekemiseen eikä opastamiseen tehdasalueella.

Raahen tehtaan suuruudesta kertoo se, että alueella työskentelee 2 800 alan ammattilaista teräksen, kvarttolevyjen ja nauhatuotteiden valmistuksessa. Raahen tehtaassa on Pohjoismaiden toiseksi suurin masuuni.

Halu keskittyä omaan ydinosaamiseen

Kumppanuuden juuret yltävät jopa 1960-luvulle aina Raahen tuotantolaitoksen perustamisaikoihin saakka. Nyt kumppanuuden päämääränä on varmistaa myös SSAB:n oman kunnossapitoyksikön keskittyminen omaan ennakoivaan huoltoon ja muuhun kunnossapitoon tehtaan eri yksiköissä.

Bilfingerin vastuulla ovat muun muassa modernisointeihin liittyvät sähkötyöt kuten tuotantoa edistävät prosessisähköistykset sekä rakennussähköistykseen liittyvät asennukset tehtaan koksaamolla, masuuneilla ja terässulatolla. Työ voi käsittää muun muassa sähkösaattolinjaston rakentamisen.

Virsiheimo arvostaa Bilfingerissä kolmea avainpiirrettä. Turvallisuus nousee ykkössijalle, koska SSAB arvostaa kumppanissaan tapaa kantaa vastuuta työyhteisön turvallisuudesta ja noudattaa tiukkoja turvallisuusmääräyksiä.

SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä. SSAB käyttää muun muussa turvallisuusjohtamisen järjestelmiä ja turvallisuuskoulutuksia. Lisäksi työntekijöiden ja urakoitsijoiden työssä sovelletaan OHSAS 18001 ‐standardia.

Nopea ongelmanratkaisukyky

Toiseksi merkittäväksi yhteistyön piirteeksi hän laskee ongelmanratkaisukyvyn, jonka myötä Bilfinger on valmis tuomaan esiin erilaisia ratkaisumalleja ja hyviä käytäntöjä ongelmien ilmaannuttua.

Kolmantena avainpiirteenä on joustavuus, koska Raahen tehdas toimii 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Siksi SSAB:lle on tärkeää, että Bilfinger kykenee tarjoamaan nopeata reagointi- ja ratkaisukykyä sekä juuri oikeata ratkaisua.

Bilfingerin ammattitaitoinen projektihenkilöstö ja liikkuva kalusto ovat valmiudessa lähtemään asiakaskohteeseen ajasta ja paikasta riippumatta. Tarvittaessa Bilfinger siirtää henkilöstöä Raaheen muista Suomen ja kansainvälisistä toimipisteistä. Yhteensä Raahen tehtaalla työskentelee keskimäärin 30 bilfingeriläistä.

SSAB

  • pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö
  • johtava tuottaja AHSS-teräksissä ja Q&T-teräksissä
  • teräksillä saadaan aikaan lujempia, kevyempiä ja pitkäikäisempiä lopputuotteita
  • Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain tuotantolaitosten yhteenlaskettu vuosittainen teräksen tuotantokapasiteetti 8,8 miljoonaa tonnia
  • Suomessa ja Ruotsissa tuotanto on integroitu masuuniprosessiin
  • henkilöstöä 17 000
  • liikevaihto 60 mrd SEK 2014

Kuvassa SSAB:n Raahen terässulaton kunnossapitopäällikkö Pekka Virsiheimo (vas.) ja Bilfingerin Raahen vt. yksikönpäällikkö Jussi Ramstedt.

Tulosta