Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Navigation
Maintenance Concept

Bilfinger Maintenance Concept® - kunnossapitokonsepti

  • Koko elinkaaren kattava ja yhdistävä konsepti, jonka avulla Bilfinger rakentaa asemaansa asiakkaidensa järjestelmätoimittajana
  • Modulaarinen, yhteistyöhön ja integraatioon perustuva konsepti, joka taipuu joustavasti eri tarpeisiin
  • Asiakastarpeisiin perustuva lähestymistapa, joka liittää kunnossapidon saumattomasti osaksi arvoketjua
  • Rakennettu vastaamaan korkeimpien kansainvälisten laadunhallintastandardien vaatimuksia, mikä tarjoaa asiakkaalle suorituskykyä ja tehokkuutta

Maailmanluokan kunnossapitoa

  • 16 moduulia, jotka kattavat kaikki tärkeimmät kunnossapidon alueet
  • Yli 30 menetelmää ja työkalua, joilla luodaan kunnossapitoon laatua ja asiakkaille kilpailuetuja
  • Neljä erilaisiin asiakastarpeisiin räätälöityä kumppanuusmallia
  • Noin 10 000 teolliseen kunnossapitoon erikoistunutta alan ammattilaista
  • Yli 400 asiakkaille toteutettua kunnossapidon analysointi ja -optimointiprojektia

Kolmivaiheinen toteutus

Vuoropuhelu asiakkaan kanssa
Vallitsevan tilanteen analysointi ja parannuskohteiden tunnistaminen
Keskustelu asiakkaan kanssa - tulosten arviointi - optimointipotentiaali

Yksityiskohtainen analyysi tärkeimmiksi katsotuista vaiheista
Sarja sovitun mallin mukaan tehtyjä haastatteluja
Läpinäkyvällä tavalla tehty arviointi
Tuloksien vertaileva analyysi
Selkeiden kriteerien mukaisesti laaditut suositukset

Tiiviiseen yhteistyöhön perustuva toteutus
Erilaisiin tarpeisiin mitoitetut palvelusopimukset
Prosessien ja rajapintojen optimointiin tarkoitetun verkostorakenteen luominen
Yhteinen tiedon hallinta
Jatkuvat parannukset ja hallitusti etenevät uudistukset
Henkilöstön systemaattinen kannustus ja osaamisen kehittäminen

Video